l

Zelené poznání

Kontakt

Karel Kruntorád

tel.: + 420 736 601 146

Ing. Lenka Zajíčková

tel.: + 420 608 109 895

e-mail: zahrada.kr@email.cz

Aktuálně

  • UKONČENÍ PRODEJNÍ SEZÓNY 2022 OD 11.11.2022!!!

Návrhy a realizace

PROJEKCE

Nabízíme zpracování studií, projektů s kompletní dokumentací od malých záhonů, nádob až po veřejné plochy nebo krajinné celky.

Rodinné zahrady

Na základě konzultace je vytvořena studie provedení, která obsahuje plán základního rozdělení ploch, seznam navržených rostlin a 3D vizualizace. Po schválení studie a případných úpravách je vytvořen položkový rozpočet, kde jsou vyčísleny jednotlivé práce a potřebné materiály. V případě zájmu je možné se na základě rozpočtu domluvit na rozsahu prováděných prací. Kompletní dokumentace pak včetně podkladů studie obsahuje podrobné osazovací plány, seznamy rostlin, přehled údržby navržených rostlin a technickou zprávu. Projekt je předán v tištěné i digitální formě.

Veřejná prostranství

Postup tvorby návrhu veřejného prostranství je obdobný jako u návrhu rodinné zahrady. Součástí dokumentace je technická zpráva s výpisem potřebných norem a popisem technologie, plány stávajícího stavu s případnou inventarizací dřevin a návrhem potřebných opatření, plány navrženého řešení, výkazy výměr, seznamy rostlin, položkový rozpočet a vizualizace ve 3D náhledech. Dokumentace a podklady jsou vhodné pro použití k žádosti o dotaci nebo pro výběrové řízení. Projekt je předán v tištěné i digitální formě.

Poskytujeme autorský i technický dozor při realizaci.

 

Cena projektu je závislá na dohodě se zákazníkem a na individuálních potřebách daného projektu. Celková cena projektu závisí především na velikosti dotčeného pozemku a na složitosti a rozsahu navrhovaných opatření.

REALIZACE

Dle přání provádíme realizace celých zahrad nebo i dílčí úpravy ploch. Na základě vyhotoveného (dodaného) projektu nebo domluvy vypracujeme položkový rozpočet s oceněním potřebných rostlin, materiálů a jednotlivých prací.

Upozornění: pokud uvažujete o zpracování projektu nebo o realizaci v jarním období, je nutné se ozvat už nejpozději během léta předchozího roku, aby byl čas na zpracování projektu, popřípadě naplánování prací, vzhledem k velké pracovní vytíženosti.


 •  SunLight CMS  •  administrace Vytvořil Jakub Vázler 2016